หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting