หน้าหลัก     

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Live

symposiumpyu ( 2021-02-24 13:34:55)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 (The 11th Payap University and UNRN Research Symposium 2021)

symposiumpyu ( 2021-02-17 10:08:54)