หน้าหลัก     

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

symposiumpyu ( 2022-02-15 14:38:03)

พิธิเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

symposiumpyu ( 2022-02-15 14:35:18)