หน้าหลัก      เวลาและสถานที่จัดประชุม

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. (On line) ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่