หน้าหลัก      อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้สมัครนำเสนอบทความ
 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

 

บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000 บาท/คน  
บทความภาษาอังกฤษ (English Language) 3,000 บาท/คน  

 

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0   เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียน กรอกใบสมัครและส่งผลงานวิจัย ที่ 
https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=content&lang=th&id=0000000047   พร้อมจัดส่งไฟล์ที่สแกนของ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และบทความ มาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน กรอกใบสมัคร ส่งบทความ และได้รับข้อความเมล์ตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง)

หมายเหตุ : การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านส่งหลักฐานทั้งหมด และได้รับการตอบรับผ่านทาง e-mail จากผู้ประสานงานกลาง สำหรับเงินค่าลงทะเบียนนั้นไม่สามารถขอคืนเงินภายหลังได้