หน้าหลัก      อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้สมัคร

อัตราค่าลงทะเบียน
1 ก.ค.67 - 3 พ.ย.67

 

บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,000 บาท/บทความ  
บทความภาษาอังกฤษ (English Language) 3,000 บาท/บทความ  

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0  เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนได้ที่ :  
https://forms.office.com/r/GygmmRSTtq  และพร้อมจัดส่งไฟล์ที่สแกนของ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และบทความวิจัยฉบับเต็ม (ชนิดไฟล์ word และ PDF) มาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน  ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม และได้รับข้อความเมลตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง)

 

 

***หมายเหตุ  -  กรณีบทความวิจัย ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายหลัง