หน้าหลัก      รายละเอียดที่พัก
รายละเอียดที่พัก

บ้านพักนานาชาติ ภราดรภาพ 60/3 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-851377 053-851380
โทรสาร : 053-851052
web site : 
ihouse.payap.ac.th
อีเมล์ : ihouse@payap.ac.th