หน้าหลัก      ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
          สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
          ห้อง 217 อาคารเพ็นเทคอสต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

           
โทรสาร      : 053-241983
          โทรศัพท์    : 053-851478-86 ต่อ 7202, 7204, 7205
          Website    : 
https://symposiumpyu.ac.th 
          E-mail       : symposium@payap.ac.th