หน้าหลัก      ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ ห้อง 217 อาคารเพ็นเทคอสต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7202, 7204, 7205
โทรสาร : 053-241983
web site : https://symposiumpyu.ac.th
อีเมล์ : symposium@payap.ac.th