หน้าหลัก      กำหนดการทดลองเข้าระบบ
กำหนดการทดลองเข้าระบบนำเสนอผลงานวิจัยฯ (ภาคบรรยาย) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  

***ผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถทดลองเข้าระบบการนำเสนอผลงานวิจัยฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
*** รายชื่อประกาศตามกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยฯ***
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 - 12.00 น. เท่านั้น

1.กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     1.1
ห้อง SR412 
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/6254807155?pwd=eXdVdGZxOHVEak0wb25maTdWeVU1dz09 
Meeting ID: 625 480 7155 
Passcode: 13SU23r3 

     1.2 ห้อง SR413
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/8697085380?pwd=NmZZSVN2SWdlQU50czRSN3JTTHBqdz09
Meeting ID: 869 708 5380 
Passcode: 13SU23r4 

     1.3 ห้อง SR422
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/9042448161?pwd=U0E0aHRDWTdvdmVUTDNOK0pCSEh4UT09 
Meeting ID: 904 244 8161 
Passcode: 13SU23r5 

2.กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์  ห้อง SR423
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/7081137019?pwd=OTRjaU0xNWZaWE00cjRMcDdVOUZnUT09 
Meeting ID: 708 113 7019 
Passcode: 13SU23r6 


3.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้อง SR423
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/7081137019?pwd=OTRjaU0xNWZaWE00cjRMcDdVOUZnUT09
Meeting ID: 708 113 7019 
Passcode: 13SU23r6 

4.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง SR427
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/2618951333?pwd=TzM4UUxZL3lua2d5UWhjb3JXVGZydz09
Meeting ID: 261 895 1333
Passcode: 2023SU13r2

5.กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ ห้อง SR428
Join Zoom Meeting
Link: https://zoom.us/j/6644906084?pwd=NDMzUWd2SXR5RWdlWWRkVXh3cnlPQT09
Meeting ID: 664 490 6084
Passcode: 13SU23r2