หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองเข้าใช้งานระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองเข้าใช้งานระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานจริง  รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom มหาวิทยาลัยพายัพ  ดังนี้

     1.กำหนดให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความเข้าทดสอบระบบการใช้งาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ดังนี้
 
         1.1 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98499361011?pwd=cHcrK0VqUGxFYW52QVdicGFnMG9Xdz09
Meeting ID: 984 9936 1011
Passcode: 183133

         1.2 กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ฯ 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94546805087?pwd=ak9SdW5VRXFTa3M5ajVjUThaMnhCZz09
Meeting ID: 945 4680 5087
Passcode: 247581
 
        1.3 ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมนำเสนตอบรับการเข้าร่วมทดลองการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom  ภายในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/MtwzsZbfe1ZYi2pN9
              
             
        1.4 ผู้เข้าร่วมเตรียมแชร์ไฟล์การนำเสนอด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565