หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       NEW!!! แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

NEW!!! แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

NEW!!! แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
     1.
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะ กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
     2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
     3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
     4. กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
     5. กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ห้อง 217 อาคารเพ็นเทคอสต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์053-851478-86 ต่อ 7204, 7205