หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม) symposiumpyu ( 2022-03-03 16:17:25)

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด รับฟังการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 symposiumpyu ( 2022-02-08 16:44:39)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองเข้าใช้งานระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 symposiumpyu ( 2022-02-04 18:49:08)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และกำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 symposiumpyu ( 2022-02-04 15:42:21)