หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! ด่วน!!! ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566 "ส่งบทความวิจัย" การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพฯ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) symposiumpyu ( 2022-11-29 11:09:22)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หรือเข้ารับฟังการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถลงทะเบียน และ Scan QR code ได้ที่นี่ symposiumpyu ( 2022-10-07 14:55:50)

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 (Proceedings 2022) (ฉบับเต็ม) symposiumpyu ( 2022-03-03 16:17:25)