ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลด "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14" (Proceedings 2024) (ฉบับเต็ม) (อัปเดต)
symposiumpyu ( 2024-03-14 14:53:46)

NEW!!! แจ้งกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัยฯ (ภาคบรรยาย) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
symposiumpyu ( 2024-02-08 09:20:12)

NEW!!! แจ้งกำหนดการทดลองเข้าระบบนำเสนอผลงานวิจัยฯ (ภาคบรรยาย) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
symposiumpyu ( 2024-02-07 13:21:50)

NEW!!! แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
symposiumpyu ( 2024-01-15 15:53:34)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
symposiumpyu ( 2023-10-04 13:47:30)

NEW!!! ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "Frontier area-based research for sustainable development" ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567
symposiumpyu ( 2023-09-13 14:20:09)

ดูทั้งหมด